վերանորոգում և հարդարում, որը ներառում է.

նախագծի և նախահաշիվների մշակում;
Պլանի նախնական կազմումը թույլ է տալիս մեր մասնագետներին ճիշտ հաշվարկել հիմնանորոգման արժեքը՝ համաձայն գնացուցակում նշված գների և խստորեն պահպանել աշխատանքների կատարման ժամկետները:
1m2 80 000 դրամ կամ 205$ դոլարից սկսած․ ներառյալ նյութերը

Դիզայնի նախագծով բնակարանի վերանորոգում պատվիրելիս դիզայն պրոյեկտը նվիրում ենք։ վերանորոգման և հարդարման աշխատանքներ